Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (NSB)

Ter ere van en voor hen die tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog gestreden hebben voor onze vrede.

Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (NSB)

Info partner

Wie
  • Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (NSB)
Waar

Kogelstraat 27
1000 Brussel
België

Link
De Nationale Strijdersbond van België (NSB - FNC), opgericht in 1919 en in 1969 erkend als ‘Koninklijke Vereniging’, is de voornaamste Belgische Bond van Oud-Strijders.

Trouw aan zijn idealen

Trouw aan zijn idealen eert de NSB - FNC de strijders van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Oorlog van Korea, de Belgische militairen en veteranen.

Ter ere van hun nagedachtenis verspreidt de NSB - FNC actief de vredesgedachte. Dat gebeurt door het plaatsen van vredesmonumenten gesierd met de duif als symbool. Zo een 30-tal monumenten zijn reeds ingehuldigd. Op deze manier brengt de NSB - FNC, in samenwerking met de plaatselijke authoriteiten, de vredesgedachte dichter onder de bevolking. Ook het verdedigen van de rechten van de oud-strijders behoort tot de missie van de Bond.
Via een ruime waaier aan initiatieven, waaronder conferenties en plechtigheden, is de
NSB - FNC een levende organisatie die alom tegenwoordig is.

Onverdroten inzet

De NSB - FNC drijft op de onverdroten inzet van haar leden en vaandeldragers die met fierheid de Belgische vlag dragen tijdens de vele herdenkingsplechtigheden overal in het land.

Een uitgebreid netwerk

De NSB - FNC telt actueel nog 560 afdelingen en 10.400 leden, verspreid over heel België. Sinds enkele jaren is tevens de afdeling NSB - FNC U.K. Branch opnieuw in werking. Ook in Nederland en Frankrijk is de organisatie actief.

vertegenwoordigers NSB

Koninklijke Nationale Strijdersbond van België (NSB)

Galerij