Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België

Ter verdediging van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, van burgerzin en van de Rechten van de Mens.

Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België

Info partner

Wie
  • CNPPA-NCPGR
Waar

CNPPA - NCPGR
Jubelpark 3
1000 Brussel
België

De vereniging heeft tot doel:

  • de herinnering en het eerbetoon aan de politieke gevangenen van de Tweede Wereldoorlog en hun rechthebbenden in stand te houden;
  • de morele en/of materiële belangen van de politieke gevangenen van de Tweede Wereldoorlog en hun rechthebbenden te verdedigen;
  • alle morele en/of materiële middelen aan te wenden om de politieke gevangenen van de Tweede Wereldoorlog en hun rechthebbenden te helpen, hetzij door rechtstreekse hulp, hetzij door hulpverlening geboden door diverse diensten;
  • een geest van vaderlandsliefde en burgerzin te onderhouden en te ontwikkelen en de eenheid en de eendracht van België te verdedigen;
  • alle beschikbare middelen aan te wenden om zonder onderscheid van ras, geslacht, taal, cultuur of filosofische overtuiging te strijden tegen totalitarisme, nazisme, neofascisme en amnestie voor voormalige collaborateurs en verraders van de Tweede Wereldoorlog;
  • de Rechten van de Mens en de menselijke waardigheid te verdedigen.

 

Contact: cnppa.ncpgr@warheritage.be

monument aan het Fort van Breendonk

CNPPA-NCPGR