Een website van het War Heritage Institute

2000 jaar conflictgeschiedenis

Kom meer te weten over de campagnes, veldslagen en belegeringen.

2000 jaar conflictgeschiedenis

Vernet Horace, De Slag bij Fontenoy

2000 jaar conflictgeschiedenis

Lees hieronder meer over het historische luik van ‘Belgium, Battlefield of Europe’ of ga rechtstreeks naar de zoekmodule ‘veldslagen’.

Kom meer te weten over de campagnes, veldslagen en belegeringen

In de brede literatuur wordt België soms afgeschilderd als ‘slagveld van Europa’, een bijnaam die waarschijnlijk dateert uit de periode van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV. 

De evidentie voor deze stelling is dat er op het grondgebied van het huidige België, in het hart van West-Europa, op de grens tussen Romaans-Franse en de Germaans-Duitse culturen en met een directe toegang tot de Angelsaksische wereld, honderden grote en kleinere conflicten zijn uitgevochten. Van de veroveringen door de Romeinen over de invallen van de Vikingen, de Guldensporenslag, de Bourgondische expansie en de Opstand in de Nederlanden, de oorlogen van Lodewijk XIV en Napoleon tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Inventaris van 2000 jaar veldslagen, belegeringen,… work in progress!

De reeks gewapende conflicten in dit kruispuntgebied zonder grote natuurlijke hindernissen lijkt wel haast eindeloos. Om een overzicht te krijgen op het geheel geeft deze website een inventaris weer waarin stapsgewijs alle ‘veldslagen’ in ‘België’ terug te vinden zullen zijn, samen met een korte verduidelijking. Bovendien proberen we telkens ook de link te leggen naar ons partnernetwerk: waar kan je nog sporen van dit krijgsgeweld terugvinden?

We zijn begonnen met 15 grote confrontaties op Belgische bodem die de geschiedenis van Europa zouden hebben veranderd. De komende maanden en jaren wordt dit overzicht stelselmatig uitgebreid en aangevuld.

Je kan de inventaris raadplegen verder op deze pagina.

Het mag duidelijk zijn dat een slogan als ‘België, slagveld van Europa’, die ongetwijfeld de goedkeuring van de Belgische historicus Henri Pirenne zou gekregen hebben, voorlopig meer vragen dan antwoorden oplevert

Maar … is België wel ‘het’ slagveld van Europa?

De inventaris is slechts een deel van het verhaal want er rijzen onmiddellijk al diverse vragen!
Als men het verleden van bijvoorbeeld Noord-Italië, Polen of de Balkan nader bekijkt, kan vanuit dit breder Europees perspectief de vraag gesteld worden of we België niet eerder ‘een’ dan ‘het’ slagveld van Europa moeten noemen?

En wat wordt er precies verstaan onder ‘België’, pas sinds 1830 een onafhankelijke staat. Beschouwen we de Zuidelijke Nederlanden als rechtstreekse voorloper van België? En wat met de afbakening van militaire termen als veldslag, belegering, zeeslag, aanslag, conflict, oorlog, campagne,…?

Naast het stap voor stap uitbouwen van de inventaris zal ook het broodnodige wetenschappelijk kader en onderzoek in de komende jaren vorm krijgen.

Meer weten?

  • DE WINTER Albert, La Belgique champ de bataille de l’Europe, Brussel/Parijs : G. Van Oest & Cie, 1919.   
  • DE VOS Luc, Veldslagen in de Lage Landen, Leuven: Davidsfonds, 1994.
  • GEVAERT Marc, Slagveld van Europa. Duizend jaar oorlog in de Zuidelijke Nederlanden, Roeselare: Globe, 2007.
  • ROGEAU Olivier en HAVAUX Pierre, ‘Les quinze grandes batailles “belges” qui ont changé l’Europe’, in: Vif/L’Express, 23 juni 2015.
  • s.n., ‘15 ‘Belgische’ veldslagen die Europa hebben veranderd’, in: Knack, 14 juli 2015.