Een website van het War Heritage Institute

Metaaldetectie op historische slagvelden

Metaaldetectie op historische slagvelden

Slagvelden zijn erg kwetsbare sites. De metalen artefacten, achtergelaten op slagvelden, zijn dikwijls de enige overgebleven materiële getuigen van het militaire verleden. Projectielen, stukken van wapenuitrusting, kledijaccessoires, paardentuig en andere gebruiksvoorwerpen bevatten een schat aan informatie over militaire acties, de samenstelling van een leger, de soldaten zelf en hun dagelijkse gewoonten, …  Deze voorwerpen bevinden zich vooral in de bovenste ploeglaag. Wanneer deze artefacten niet op de juiste wijze worden opgespoord, verzameld en bewaard, gaat de wetenschappelijke informatie over het slagveld onherroepelijk verloren. Archeologen en metaaldetectoristen kunnen op slagveldsites dus beter goed samenwerken.

In Vlaanderen is hobbydetectie op slagvelden toegelaten mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, waaronder in het bezit zijn van een erkenning en de Code van Goede Praktijk respecteren. Alle metaaldetectievondsten moeten gemeld worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Om de gevechtsacties op slagvelden te reconstrueren is het belangrijk dat de vondsten elk afzonderlijk en met behulp van een GPS worden gelokaliseerd.

Meer info over metaaldetectie in Vlaanderen.

Metaaldetectie is in Wallonië verboden op archeologische sites. Om te weten of een bepaald slagveld erkend is als archeologische site moet de ‘carte archéologique’ van het Agence wallonne du Patrimoine geraadpleegd worden.

Meer info over metaaldetectie in Wallonië.