Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Antwerpen Herdenkt

Altijd Vrij. Nooit vanzelfsprekend!

Antwerpen Herdenkt

Info partner

Wie
  • Antwerpen Herdenkt
Waar

De Coninckplein 25-26
2060 Antwerpen
België

Link
Meer dan 7 decennia zijn gepasseerd sinds Antwerpen bevrijd werd. De oorlog was echter nog niet voorbij en zou voor vele Antwerpenaren nog een hoge tol eisen.

De stad Antwerpen wil de herinnering aan deze oorlog levendig houden. ‘Altijd vrij. Nooit vanzelfsprekend’, dat is de kerngedachte. De stad wil iedereen bewustmaken van het belang van vrijheid. Met het project Antwerpen Herdenkt herinneren we iedereen aan de harde strijd voor onze waarden en vrijheden.

Een stad in puin

We mogen niet vergeten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden voorgoed uit het Antwerpse straatbeeld verdwenen. Dat heel wat verzetsmensen en andere politieke gevangenen hun engagement niet overleefden. Dat Belgische en geallieerde strijdkrachten vielen voor de verdediging van de democratische grondwaarden. Dat burgerslachtoffers getroffen werden door het oorlogsgeweld. En dat er na de bevrijding nog minstens 3560 mensen omkwamen door de terreur van de V-bommen.
Op het einde van de oorlog lag de stad in puin. Antwerpenaren leden honger, vluchtten, waren onzeker over het lot van hun naasten, doken onder, stierven en verraadden elkaar tijdens die oorlogsjaren. Maar ze hielpen elkaar ook, getuigden van diepgaande menselijkheid en bereidheid om anderen te helpen, soms met gevaar voor eigen leven.

Het belang van herdenken

Op de website en via andere kanalen van Antwerpen Herdenkt lees je persoonlijke verhalen. Minder bekende of vergeten gebeurtenissen krijgen opnieuw aandacht. De talloze slachtoffers staan hierbij centraal. Dit cruciale deel van de geschiedenis van de stad belichten we vanuit verschillende invalshoeken. Naast de verhalen op de website bouwt de stad een nieuw monumentaal namenmonument aan de Scheldekaaien om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog blijvend te herdenken, worden talrijke publieksactiviteiten, lezingen, tijdelijke en permanente expo’s georganiseerd, en ontwikkelt de stad educatieve pakketten en workshops voor jongeren.
Ook al ligt het einde van de Tweede Wereldoorlog al vele decennia achter ons, de herdenking blijft zeer relevant. Zo vieren we ook de democratische waarden die ons verbinden. En we beseffen dat die waarden onze voortdurende aandacht vragen.
Daarom blijven we de oorlog herdenken en zullen we dat ook morgen doen. En daarbij nodigen we iedereen uit om mee te doen.

deelneemster herdenkingsweekend 'Open Huizen'

Antwerpen Herdenkt