Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
CEGESOMA

Studie en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij.

CEGESOMA

Info partner

Wie
  • Cegesoma
Waar

Luchtvaartsquare 29
1070 Brussel
België

Link
Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CEGESOMA) is het Belgische expertisecentrum voor de geschiedenis van de 20e-eeuwse conflicten.

Sinds 1 januari 2016 vormt de instelling de 4de Operationele Directie (DO4) van het Algemeen Rijksarchief (zie  programmawet van 26 december 2015 en koninklijk besluit van 23 mei 2016).
De instelling spitst zich vooral toe op de twee wereldoorlogen en heeft ook aandacht voor de maatschappelijke impact van die conflicten. Haar belangrijkste opdrachten zijn het wetenschappelijk onderzoek, publieksgeschiedenis, de documentatie en de digitalisering.

Cegesoma