Een website van het War Heritage Institute

Wist je dat ...

in het Ursulinnenklooster in Tildonk, waar nu het Belevingscentrum 14-18 gehuisvest is, de overgave van Antwerpen in oktober 1914 bezegeld werd?

Wist je dat ...

De eerste dagen van oktober 1914, tijdens het beleg van Antwerpen, brachten hoog bezoek naar Tildonk: de Duitse generaals von Beseler, belast met het beleg en von Moltke, Duits opperbevelhebber, en baron von der Goltz, gouverneur-generaal van België. Zij onderhandelden er met Belgische (burgerlijke) autoriteiten over de overgave van de havenstad.
Op 10 oktober werd de val van Antwerpen formeel bezegeld in de Mariazaal, door de overgave van degens door Belgische bevelhebbers. Deze overwinning luidde het vertrek van de generale staf in, die zich, volgens de annalen van het klooster, erkentelijk toonde voor de ontvangen gastvrijheid en de kloostergemeenschap ontsloeg van het herbergen van Duitse troepen.