Een website van het War Heritage Institute

Wist je dat ...

Malmedy in 1914 nog een Duitse stad was?

Wist je dat ...

Nadat deze regio in 1815 Pruisisch was geworden, werden steden Eupen, Malmedy en Sankt-Vith, samen met een aantal omliggende gemeenten  en het voordien neutrale Moresnet door het Verdrag van Versailles in 1920 bij België gevoegd.
In 1914, bij het uitbreken van Wereldoorlog 1, is dit Duits gebied. In het stedelijk museum van Malmedy, het Malmundarium, hangt een foto van alle jongemannen uit deze stad die tijdens de Grote Oorlog opgeroepen werden om voor hun land te strijden ... uiteraard allen in Duits uniform.