Een website van het War Heritage Institute

Wist je dat ...

de Citadel van Doornik feitelijk mee aan de oorsprong ligt van het ontstaan van de Franse genietroepen?

Wist je dat ...

Jean de Mesgrigny, een Frans militair ingenieur en gouverneur van de citadel van Doornik, bouwde een netwerk van ondergrondse verdedigingsgalerijen uit rond de citadel, goed voor 17 tot 25 km communicatie-, afluister- en tegenmijngangen.
Hiertoe richtte hij in 1673, met instemming van de Zonnekoning Lodewijk XIV, een vrijkorps op van 120 'sappeurs'.
Dezen waren opgeleid in belegeringstechnieken, meer in het bijzonder ondergrondse oorlogvoering, in de aanleg en het onderhoud van galerijen: in zekere zin zijn zij de voorlopers van de Franse genietroepen!

Amis de la Citadelle de Tournai_ill 2.jpg