Een website van het War Heritage Institute

Veldslag
Slag bij Leuven (891)

De Vikingen worden verslagen dankzij een Frankische list.

Slag bij Leuven (891)

Info veldslag

Waar
  • Leuven
Wanneer
1 september 891
Strijdende partijen
Oost-Francië
Deense Vikingen
Troepensterkte
ca. 10.000
ca. 3.000
Slachtoffers
onbekend
onbekend
Legerleiders
Arnulf van Karinthië

Synopsis

Maastricht, zomer van 891. Een Frankisch leger wordt verslagen door Deense Vikingen. Na de overwinning trekken de Vikingen zich terug naar Leuven, richting een eerder opgericht winterkamp van waaruit ze hun acties in de regio coördineren. De plundertochten van de Vikings zijn op dat moment al enkele decennia bezig.

Het huidige België maakt in die periode deel uit van het West- en Oost-Frankische Rijk, die verzwakt zijn door een periode van decentralisering. Arnulf van Karinthië, sinds 887 vorst van het Oost-Frankische Rijk, groeit uit tot de man die een einde moet maken aan de plundertochten van de Vikingen.

Na de nederlaag bij Maastricht brengt hij een voor die tijd erg groot leger van ca. 10.000 man op de been. Met die krijgsmacht wil hij wraak nemen voor de nederlaag en bovenal aantonen dat hij in staat is om de Vikingen te verslaan. Die laatsten verschansen zich in hun kamp te Leuven, dat ze versterkt hebben met een aarden omwalling. Langs één kant vormt de rivier de Dijle een natuurlijke barrière.

Arnulf van Karinthië.

Eenmaal aangekomen in Leuven, splitst Arnulf zijn leger op. Het grootste deel moet, uit het zicht van de Vikingen, rond het kamp trekken en een verrassingsaanval uitvoeren via de Dijle. Het andere deel moet een aanval plegen langs de aarden omwalling. De list werkt.
Eenmaal binnen de vestiging zijn de Franken in het voordeel. De Vikingen, die een troepensterkte van ca. 3.000 man hebben en dus in de minderheid zijn, worden verslagen, wellicht met veel bloedvergieten. Om de lijken te bergen, zou er op de plaats waar nu de Oude Markt is gesitueerd een begraafplaats worden aangelegd.

Na de nederlaag trekken de Vikingen zich terug, al spelen vooral hongersnood en een uitbraak van de pest hierin een rol.

Literatuur:

  • APELBLAT Mose, “Werd Leuven gesticht door Vikingen? Vergeten geschiedenis en legende”, Leuven Historisch, 30, september 2016,  pp. 23-28.
  • BLOCKMANS Wim en HOPPENBROUWERS Peter , Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2016.
  • DE VOS Luc, Veldslagen in de Lage Landen, Leuven: Uitgeverij Davidsfonds, 1995.