Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Musée Mémorial des Chasseurs à Pied Charleroi

“De Prijs van de Vrijheid”

Musée Mémorial des Chasseurs à Pied Charleroi

Info partner

Wie
  • Musée Mémorial des Chasseurs à Pied Charleroi
Waar

Avenue Général Michel 1B
6000 Charleroi
België

Link

Wat valt er te beleven

Het museum bevindt zich in de Trésignies-kazerne in Charleroi. Die kazerne, tegenwoordig in gebruik door burgerinstellingen, was tussen 1880 en 1976 de garnizoensplaats van het 1e en 2e regiment Jagers te Voet. De naam “Trésignies” is een eerbetoon aan korporaal Trésignies, held van de Eerste Wereldoorlog en dienstplichtige in het 2e Jagers.

Het museum (oorspronkelijk een regimentsmuseum) voert de slogan “De Prijs van de Vrijheid” en toont hoe de Jagers sinds de revolutie van 1830 tot de operaties in voormalig Joegoslavië en in Afghanistan hebben bijgedragen aan het behoud of de herovering van de vrijheid.

In 2014 werd het museum uitgebreid. Het bewaart een grote collectie m.b.t. de Rijkswacht die in 1796 werd opgericht. In 2018 werd een nieuwe zaal toegevoegd over de Australische aanwezigheid in de streek van Charleroi in de winter van 1918-1919. De thema’s Jagers, Rijkswacht, Australiërs, Burgerwacht, Verzet, Fuselierbataljons, Geallieerden en Wereldoorlogen worden behandeld in vitrines die hulde brengen aan veteranen en strijders. De Belgisch-Nederlandse vesting van Charleroi wordt geïllustreerd aan de hand van plannen die haar ontwikkeling sinds 1666 tonen. Vanuit de plicht tot herinneren wil het museum meegaan met zijn tijd en op die manier ook de jongere generaties bereiken.

Musée Mémorial des Chasseurs à Pied Charleroi