Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis vzw (KVVL)

Voor zij die gebeten zijn door militaire geschiedenis!

Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis vzw (KVVL)

Info partner

Wie
  • Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis vzw (KVVL)
Waar

Jubelpark 3
1000 Brussel
België

Link

Wat valt er te beleven

De KVVL (vzw) beoogt volgende onbaatzuchtige doelstellingen:

  1. met de hulp van de leden bijdragen aan de wetenschappelijke en culturele uitstraling van het War Heritage Institute (WHI), van zijn sites en in het bijzonder van het Koninklijk Legermuseum (KLM);
  2. de kennis inzake geschiedenis, uitrustingen, materieel en militair erfgoed van de leden onderhouden en uitbreiden.

De KVVL telt zo’n 600 leden uit het hele land, allen met een passie voor militaire geschiedenis. Naast de Annales voor Militaire Geschiedenis, Militaria Belgica, publiceert de vereniging een driemaandelijks bulletin, Militaria Belgica Info.

Vier jaarlijkse uitstappen stellen de leden in staat verschillende sites te ontdekken; een verslag van die trips verschijnt in MB Info. De KVVL organiseert ook lezingen in het WHI/KLM.

De KVVL is lid van de federatie van de vriendenverenigingen van de Belgische musea en is ook aanwezig op verzamelaarsbeurzen.

Amis du Musée royal de l'Armée_il 1.jpg

Koninklijke Vereniging van de Vrienden van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis vzw (KVVL)