Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Vredescentrum

Herinneringseducatie en vredesopvoeding.

Vredescentrum

Info partner

Wie
  • Vredescentrum
Waar

Permeke, De Coninckplein 25-26
2060 Antwerpen
België

Link

Wat valt er te beleven

Het Vredescentrum is onderdeel van Stad Antwerpen en realiseert projecten in herinneringseducatie en vredesopvoeding. Dat doen we voor jong en oud via schoolprojecten, lespakketten, studiedagen, expo’s, lezingen en debatten. In onze projecten verbinden we het verleden met de hedendaagse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen. We leggen de focus hierbij vooral op gebeurtenissen uit de 20ste eeuw, waarbij de Tweede Wereldoorlog een belangrijke plaats inneemt.

Foto van ouderen en jongeren verzameld rond een project van Vredescentrum

Onze boeiende lespaketten en workshops zijn uitermate geschikt voor het lager en het middelbaar onderwijs maar ook voor anderstalige nieuwkomers.

Vredescentrum