Een website van het War Heritage Institute

Herdenking Onbekende Soldaat - 100 jaar

Herdenking Onbekende Soldaat - 100 jaar

1922 - 2022

Op 10 november 1922 duidt Reinold Haesebrouck, een blinde oorlogsveteraan, tijdens een ceremonie in Brugge één van de vijf doodkisten aan. Elk van deze kisten bevat de stoffelijke resten van een ongeïdentificeerde Belgische soldaat die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. De aangeduide kist met de Onbekende Soldaat vertrekt een dag later, op 11 november met de trein naar Brussel. waar ze op diezelfde dag in het bijzijn van koning Albert I tijdens een grootse plechtigheid een eeuwige rustplaats krijgt aan de voet van de Congreskolom.

Dit jaar, exact honderd jaar later, willen we dit roemruchte moment met gepaste eerbied herdenken. Dit gebeurt in de week van 7 tot 11 november. Eerst via lokale plechtigheden waarbij van 7 tot 9 november aarde - afkomstig van militaire begraafplaatsen met een link met de Eerste Wereldoorlog - plechtig wordt verzameld in vijf urnen. Deze vijf urnen komen vervolgens samen in Brugge. Daar duidt een nazaat van Reinold Haesebrouck op 10 november 2022 één van de urnen aan. Deze urne vertrekt vervolgens naar Brussel, waar ze tijdens de nationale herdenking op 11 november in aanwezigheid van koning Filip geplaatst wordt op het Graf van de Onbekende Soldaat.

De vijf lokale plechtigheden van 7 tot 9 november vinden plaats in Lier, Adegem, Luik, Namen en Keiem. Deze begraafplaatsen staan symbool voor de vijf voornaamste Belgische slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

Meer info en volledig programma: zie onderaan de pagina.

affiche 100 jaar Onbekende Soldaat
war dead register.jpg

Meer info en het volledig programma?

Je leest alles over de 'Herdenking Onbekende Soldaat - 100 jaar' op het War Dead Register!