Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
WM40

Wijnendale museum 1940

WM40

Info partner

Wie
  • WM40

Wat valt er te beleven

Op 11 november 2022 vond te Wijnendale-Torhout de pré-ouverture plaats van het WIJNENDALE MUSEUM 1940. Het museum zal exclusief gewijd zijn aan de Achttiendaagse Veldtocht van het Belgisch leger en de Duitse tegenstander tijdens de meidagen van 1940.
Hiermee is het museum meteen een unicum in ons land en wellicht het enige dat uitsluitend de Belgische en Duitse strijdkrachten aan bod laat komen tijdens deze fase van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

De keuze voor de locatie van het museum is uiteraard geen toeval aangezien op het einde van de veldtocht in 1940 koning Leopold III als opperbevelhebber van het leger een tijdlang op het kasteel van Wijnendale doorbracht. Daar besliste de koning om niet zijn ministers in ballingschap te volgen maar om nog enkele cruciale dagen verder strijd te leveren alvorens de wapens neer te leggen en zich door de Duitse invaller gevangen te laten nemen. Het zou de aanzet vormen van wat later als ‘de Koningskwestie’ onze geschiedenis is ingegaan. 

Het museum is momenteel in volle ontwikkeling en wordt daarom nog niet meteen opengesteld voor het brede publiek.

De viering van Wapenstilstand in 2022 was echter een uitgelezen moment om de collectie te laten ontdekken door de heer Gerard Jaecques, oud-strijder van 1940. Hem viel dan ook de passende eer te beurt om officieel het lint door te knippen in aanwezigheid van de heer Norbert De Cuyper, ereburgemeester van de stad Torhout en om als eerste het museum te verkennen.

Inlichtingen: WM40@telenet.be

Oudstrijder Gerard Jaecques knipt het lintje door

WM40

Galerij