Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw

Als het over forten, bunkers of andere versterkingen gaat...

Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw

Info partner

Wie
  • Simon Stevin VVC vzw
Waar

Fort 5 - Binnenfort
Vestinglaan 55
2650 Edegem
België

Link

In de voetsporen van een rijk vestingbouwkundig verleden.

Het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum ijvert sinds 1964 voor het behoud, ontsluiting en herbestemming van historische versterkingen zoals forten, omwallingen, bunkerstellingen en andere historische verdedigingswerken.  

De gespecialiseerde medewerkers verstrekken advies en ondersteuning voor de instandhouding, bescherming, restauratie en herbestemming van het versterkt erfgoed.

We organiseren regelmatig bezoeken aan forten en andere versterkingen in binnen- en buitenland, publiceren het tijdschrift Vesting en beheren een uitgebreid documentatiecentrum.

Via een netwerk van plaatselijke correspondenten is Simon Stevin sterk verankerd met het lokale versterkt erfgoed.  

Ons documentatiecentrum behartigt de aanvragen met betrekking tot forten, bunkerlinies en andere versterkingen en speelt deze door naar de betreffende specialisten.

foto Fort Broechem

Simon Stevin VVC vzw

Galerij