Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Napoleontische Vereniging 7de Linie vzw

“Fierheid! Vaardigheid! Standvastigheid!”

Napoleontische Vereniging 7de Linie vzw

Info partner

Wie
  • Napoleontische Vereniging 7de Linie vzw
Waar

Contactadres:
Kortakker 16
3202 Rillaar (Aarschot)
België

Link

Ervaring, Evocatie en Educatie

De geschiedenis van het bataljon dat door de Napoleontische Vereniging 7de Linie vzw wordt uitgebeeld, heeft diepe wortels in een cruciale periode van de Europese geschiedenis. In 1814, na twee decennia van Franse overheersing, worden de Lage Landen eindelijk bevrijd. De Zuidelijke Nederlanden, het huidige België, staan voor de uitdaging om een voorlopige regering te vormen en een nieuw leger op te richten, het zogenaamde Belgisch Legioen. Eén van de zes infanterieregimenten die hieruit voortkomen, is het ‘Regiment Vlaanderen’.

Na de val van Napoleon en de vorming van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I, worden de soldaten van dit regiment, net als de andere eenheden van het Belgisch Legioen, opgenomen in het Nederlandse leger en omgevormd tot het Bataljon Infanterie van Linie N° 7. Het bataljon bestaat grotendeels uit vrijwilligers uit Gent en de bredere regio. Daarnaast telt het echter ook Brabanders en Antwerpen in de rangen, en zelfs Pruisen, Oostenrijkers, een Hongaar, twee Amerikanen en nog enkele andere nationaliteiten. Velen van hen hebben al gediend onder het vaandel van Napoleon.
Het bataljon is gelegerd in de Sint-Pietersabdij in Gent, waar zowel soldaten als officieren genieten van de levendige sfeer van de stad. In maart 1815 keert Napoleon echter terug naar Frankrijk en veroorzaakt paniek in Europa. Het Congres van Wenen verklaart de oorlog aan Napoleon, wat leidt tot de vorming van een nieuwe coalitie van Pruisen, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Rusland om de Franse keizer te stoppen. Het Bataljon Infanterie van Linie N° 7 dient tijdelijk als de lijfwacht van de gevluchte Franse koning Louis XVIII Bourbon, die in Gent verblijft, maar vertrekt enkele weken later richting het front.
Het speelt een essentiële rol in twee van de beroemdste veldslagen in de geschiedenis: Quatre Bras op 16 juni 1815 en Waterloo op 18 juni 1815. Het Nederlandse leger bezet nadien, samen met de geallieerden, tijdelijk Frankrijk. Bij terugkeer in België wordt het bataljon gelegerd in Bergen, en in de winter van 1818 volgt een samenvoeging met andere bataljons tot de '6de Afdeeling Infanterie’. Ze blijven onder die naam opereren tot de Belgische Revolutie in 1830, waarna het omgevormd wordt tot het Belgische 6de Linieregiment.

De re-enactmentvereniging 7de Linie vzw kent zijn ontstaan midden jaren '90 ter gelegenheid van de 180ste verjaardag van de Slag bij Waterloo. Het doel was niet alleen om de mannen te eren die tijdens de gevechten van 1815 om het leven kwamen, maar ook om een duidelijk statement te maken naar de buitenwereld dat Belgen en Nederlanders evenzeer een belangrijke rol hadden gespeeld in deze veldslag. Sindsdien is de groep in België (en Nederland) gegroeid tot ongeveer een 50-tal actieve en gepassioneerde leden.

Onze vereniging rust op drie belangrijke pijlers: Ervaring, Evocatie en Educatie.
We beperken ons niet alleen tot het naspelen van historische gebeurtenissen of het nabootsen van het leven aan het begin van de 19de eeuw. Nee, we streven ernaar om het echt te beleven. Kwaliteit en authenticiteit dragen we daarbij zeer hoog in het vaandel.

Naast onze hoofduitbeelding fungeren wij ook als koepel voor de Werkgroep Belgische Revolutie 1830-1839 en Boerenkrijg 1798.

Napoleontische Vereniging 7de Linie vzw

Galerij