Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Dietrich Schacht

Een Duits relict uit de Mijnenslag 1917.

Dietrich Schacht

Info partner

Wie
  • Heuvelland
Waar

Vierstraat
(zie wegbeschrijving in de tekst!)
8953 Wijtschate (Heuvelland)
België

Link

Wat valt er te beleven

Vanaf 1916 waren de geallieerden volop aan het graven onder de Duitse stellingen gelegen op de heuvelrug van Wijtschate-Mesen. De Duitsers waren hiervan op de hoogte. Ze startten de bouw van 32 verticale schachten die uitliepen in horizontale tunnels om zo de Britse aanvalstunnels te counteren. De gemetste schacht, Dietrich genaamd, is er één van.
Op sommige plaatsen probeerden ze de Engelse posities ook te ondermijnen.

Het strategische voordeel van hun hoogteligging werd in deze ondergrondse oorlogsvoering voor de Duitsers evenwel een nadeel: ze waren verplicht dieper te graven dan de geallieerden wat veel problemen met zich meebracht. Bovendien moesten de Duitsers door een ‘drijfzandlaag’. Dit noodzaakte hen te werken met prefab betonelementen. Soms gebruikte men ook stalen ringen of bekisting en stortbeton.
‘Dietrich’ is gemaakt met prefab elementen en is naar schatting 25 meter diep. De bijhorende tunnel loopt horizontaal vermoedelijk 180 meter ver onder de grond, richting de Britse linies.

Hoe er te komen?
Vanaf parking Sporthal De Croonaert aan de Vierstraat in Wijtschate, wandel je een honderdtal meter terug tot aan een pad – rechts – richting Kampagnebos. Neem dit pad, doorloop het bos tot aan de andere kant. De schacht ligt aan de rechterkant van het bospad, een 20tal meter nabij de bosrand.

zicht op de Dietrichschacht

Heuvelland