Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Devoir de Mémoire ASBL

De herinneringsplicht levend houden.

Devoir de Mémoire ASBL

Info partner

Wie
  • Devoir de Mémoire ASBL
Waar

Contactadres:
Rue de Resteigne 18
5580 Ave et Auffe
België

Link

Onze vereniging stoelt op de ervaring die is opgedaan bij de organisatie van plechtigheden, manifestaties en andere activiteiten rond Remember Day. Ze wil deze ervaring doorgeven door in de eerste plaats de toekomstige generaties aan te spreken.

Devoir de Mémoire wil lessen trekken uit het verleden, de feiten die tot de conflicten hebben geleid uiteenzetten en belichten en alzo een rol spelen in een proces voor vrede, mensenrechten en plichten.

Met het oog op de toekomst is de jeugd, in het bijzonder de jongerenbewegingen en de scholen, onze belangrijkste doelgroep.

Met dit doel voor ogen neemt de vereniging ook deel aan de evenementencultuur en is ze betrokken bij de organisatie van herdenkingsplechtigheden en alle evenementen die het erfgoed en het historisch patriottisme tot hun recht laten komen. Om deze doelstellingen te bereiken, is het belangrijk mensen aan te zetten tot samenwerking met andere bij hetzelfde project betrokken verenigingen.

Devoir de Mémoire ASBL