Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Délégation de Belgique du Souvenir napoléonien

Het Eerste en Tweede (Franse) Keizerrijk bestuderen en beter bekendmaken.

Délégation de Belgique du Souvenir napoléonien

Info partner

Wie
 • Délégation de Belgique du Souvenir napoléonien
Waar

Contactadres:
Bonheidensteenweg 25
2812 Mechelen
België

Link

Opgericht op 27 december 1937 en bij ministerieel besluit van 5 november 1982 erkend als vereniging van openbaar nut, vormt het Souvenir Napoléonien de belangrijkste Napoleontische vereniging in Europa. Ze heeft tot doel de instellingen, plaatsen, gebeurtenissen en personen die de geschiedenis van het Eerste en Tweede Franse Keizerrijk hebben bepaald, te bestuderen en breed bekend te maken.

Enkele cijfers...

Het Souvenir Napoléonien vertegenwoordigt 85 jaar onderzoek en activiteiten rond de twee Franse keizerrijken en bestrijkt meer dan een eeuw Franse en Europese geschiedenis dankzij zijn:

 • 3000 leden
 • 60 sprekers-historici
 • 23 regionale delegaties in Frankrijk
 • 5 delegaties wereldwijd (België, Italië, Zweden, Zwitserland en Colombia)

Zij aan zij met de Belgische delegatie organiseert de Parijse zetel elk jaar:

 • een wetenschappelijk symposium
 • twee grote herdenkingen (5 mei en 2 december)
 • twee reizen over de sporen die de Napoleontische geschiedenis heeft nagelaten
 • nummers van het wetenschappelijk tijdschrift Napoleon I - 5 nummers Napoleon III /Revue du Souvenir napoléonien
 • 1 thematische speciale uitgave
 • en daarnaast lezingen, regionale excursies, tentoonstellingen,...

Délégation de Belgique du Souvenir napoléonien

Galerij