Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Boerenkrijgcomité Bornem

De strijd van de ‘Brigands’ voor hun vrijheid en tegen onderdrukking en terreur!

Boerenkrijgcomité Bornem

Info partner

Wie
  • Boerenkrijgcomité Bornem

De Boerenkrijg (1798) in Bornem

De gevechten in Bornem, op 5 november 1798, waren één van de hevigste van de Boerenkrijg. 3000 Franse soldaten en drie generaals vochten er in straatgevechten tegen 1500 ‘Brigands’, onder leiding van de gebroeders Rollier. Nadien werd het dorp voor twee derde platgebrand: 188 boerderijen en herenhuizen gingen in de vlammen op. Woningen werden leeggeroofd en burgers kwamen om.
Na de slag en de brand van Bornem ontsnapten vele Brigands naar het nabij gelegen Hingene. Daar werden ze in een veld omsingeld door Franse troepen en na bloedige lijf-aan-lijfgevechten afgeslacht.

De weide waar dit plaatsvond is gelegen naast de Pastoor Huveneersheuvel (Nattenhaasdonk 9 in Hingene). Op deze herdenkingsplaats liggen zowel gesneuvelde Brigands als pastoor Willem Huveneers begraven. Deze laatste was de hoofdaalmoezenier van de Brigands en bleef bij hen tot aan de eindstrijd in Hasselt, begin december.
Naast de kerk van Bornem centrum staat een prachtig Brigand-standbeeld uit 1898, gemaakt door Henri Van Herck.
Wat verderop, in de Bornemse winkelstraat Boomstraat is op nummer 57 een kanonskogel in de muur ingemetseld die herinnert aan de slag om Bornem.

Info: marcnietvelt@yahoo.com

kapel en kruisbeeld Pastoor Huveneersheuvel

Boerenkrijgcomité Bornem

Galerij