Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Belgian Tank Museum

Het gepantserde erfgoed bewaren voor de toekomst.

Belgian Tank Museum

Info partner

Wie
  • Belgian Tank Museum
Waar

Jubelpark 3
1000 Brussel
België

Link

Wat valt er te beleven

Het Belgian Tank Museum is geen 'museum' in de letterlijke zin van het woord, maar een vzw die zich bekommert om het behoud van de tanks en gepantserde voertuigen van het War Heritage Institute.

Deze vzw bestaat uit een 1000-tal leden, waarvan de kern gevormd wordt door een zestigtal vrijwilligers. De vrijwilligers staan in voor het onderhoud en de restauratie van de collectie landmaterieel van het WHI.

Het Belgisch Tankmuseum is verbonden met het WHI met het oog op het presenteren van de collectie pantservoertuigen. Deze collectie werd in 1978 opgestart door wijlen luitenant-generaal Roger Dewandre en omvat vele voertuigen van allerlei types en afkomst, Amerikaans, Brits, Russisch, Duits, Nederlands, Frans, Zweeds, Tsjechisch en ... Belgisch.

Deze tanks waren operationeel hetzij tijdens de eerste twee wereldoorlogen, tijdens de Koreaanse Oorlog, de Koude Oorlog, of, meer recent, de 'regionale' conflicten in het voormalige Joegoslavië.

Momenteel is het War Heritage Institute de sites waar de voertuigen te bezichtigen zijn, in Brussel, Bastogne en Brasschaat, aan het reorganiseren.

Belgian Tank Museum

Galerij