Een website van het War Heritage Institute

Erfgoed
Association Belge Napoléonienne ASBL

Geschiedenis en herinnering, passie en nauwgezetheid. Onderzoek, publicaties, lezingen, ontmoetingen, reizen en bezoeken.

Association Belge Napoléonienne ASBL

Info partner

Wie
  • Association Belge Napoléonienne ASBL
Waar

Rue des Postes 21
7020 Nimy
België

Link

“De toekomst ligt in de kennis van het verleden”

 

Uitleggen, begrijpen, ontsluiten

De Association Belge Napoléonienne, dat is:

  • meer dan 180 publicaties sinds de oprichting, zonder onderbreking;
  • activiteiten zoals historische master classes, reizen, rondleidingen en lezingen;
  • toegang tot een uitgebreid documentatiebestand, een nationaal en internationaal netwerk;
  • opzoekingswerk op aanvraag, enz.

De activiteiten van onze vereniging richten zich tot iedereen, zowel kenners als nieuwsgierigen, specialisten als liefhebbers.

Als vereniging voor historisch onderzoek richt de Association Belge Napoléonienne zich op de periode 1770 – 1870, van het einde van het Ancien Régime tot de val van het Tweede (Franse) Keizerrijk. Als Belgische organisatie wil ze in haar studieonderwerpen en haar activiteiten de nadruk leggen op de band met België. Het doel is de lezer aan te zetten tot een mentale reis door de tijd en de aandacht te vestigen op zowel illustere als gewone mensen die met hun armen, benen, bloed, werk, zweet en tranen een van de meest uitzonderlijke bladzijden in onze geschiedenis hebben geschreven.

De vereniging staat open voor allerlei samenwerkingsverbanden en wil elke persoon of vereniging aanspreken die belangstelling voor Geschiedenis heeft. In de loop van haar veertigjarige bestaan heeft ze talrijke contacten gelegd met de belangrijkste Napoleontische instellingen, onderhoudt ze nauwe betrekkingen met talloze Belgische en buitenlandse historici en werkt ze samen met een groot aantal organisaties die op dit terrein actief zijn.

Association Belge Napoléonienne ASBL

Galerij